Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

spoczi
spoczi
7018 c340
no właśnie!
spoczi
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
spoczi
Reposted fromoll oll viaromantycznosc romantycznosc

July 06 2015

spoczi
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaromantycznosc romantycznosc
spoczi
spoczi
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viaprettylitlleliar prettylitlleliar

July 01 2015

spoczi
spoczi
spoczi
Reposted frompischus pischus viaprettylitlleliar prettylitlleliar
spoczi
spoczi
0596 25da
spoczi
5416 1cd3
Reposted frommartynkowa martynkowa viaromantycznosc romantycznosc
spoczi
spoczi
"Jesteś pierwszym, najpierwszym, zupełnie jedynym mężczyzną, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach i słodko w ustach i zupełnie nieprzytomnie w głowie
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromSabela Sabela viaromantycznosc romantycznosc
spoczi
spoczi
9162 46c9
Reposted fromtaSowa taSowa viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl